Program Detayları

Kanser için yoga terapi – 20 saat

‘heyam duhkamanagatam’ Yoga Sutra II.16 

‘Henüz gerçekleşmemiş acıyı engelleyebilir veya zihnin karanlıklarını ortadan kaldırarak etkisini azaltabiliriz.’

Bu program teşhis, tedavi ve tedavi dönemi sonrasındaki kanserliler için panca vayu ve panca maya modellerini temel alarak yoga terapinin sunduklarına odaklanır. 

Konu Başlıkları

-Temel kavram ve tanımlar,

-Tedavi esnasında ve tedavi sonrasında ortaya çıkabilecek fiziksel, fizyolojik, bilişsel yan etkiler için yoga terapi önerileri,

-Teşhis aşamasında, tedavi esnasında ve tedavi sonrasında ortaya çıkabilecek duygudurum değişiklikleri için yoga terapi önerileri,

-Kanser değerlendirme,

-Kanser süresince farklı yoga terapi stratejileri geliştirebilmek,

-Çalışma esnasında korkularımızın farkına vararak orada kalmaya ve alan açmaya devam edebilmek ve

-Çalışma esnasında duygusal rahatlık alanını koruyabilmek.

Mümkün olduğunca dışarıdan davet edilen kişilerle vaka çalışması yapılacaktır.     

Bu uzmanlaşma programı sadece benimle Viniyoga Geleneğinde Terapi Odaklı Yoga veya Işıltılı Nefes uzmanlaşma programına katılmış olanlara açık.