Shiva- Shakti ve kadın cinayetleri

Shiva- Shakti ve kadın cinayetleri

Ara sıra hiç düşünüyor musun ‘Neden bu ülkede sürekli kadınlara eziyet ediliyor, kadınlar taciz ediliyor ve hatta katlediliyor?’,  ‘Neden bu ülkede hayvanlar katlediliyor?’, ‘Neden bu ülkede hala trans cinayetlerini konuşuyoruz?, ‘Neden homoseksüellere yaşam alanı tanımıyoruz?’, ’Taciz edenler kim? Kim bu ruh hastası, katiller?’ 

Ve en önemlisi, ‘Neyi yanlış yapıyoruz?’  

Kadın olarak hep arka plandayız. Kendi gücümüzün farkında değiliz. Biraz ortaya çıkmaya başlayınca alışılmış düzeni bozduğumuz için hemen erkeklerden tepki görüyoruz. Kendi değerimizin bilincinde olmadığımız için sahip olduğumuzu gücü erkeğe teslim etmişiz ve maalesef bu anlayışta çocuklar yetiştirmeye nesillerdir devam ediyoruz. Bizler kendi gücümüze sahip çıkmadıkça bu anlayışta yetişen erkekler de kendi içlerindeki Shiva ve Shakti birlikteliğini -işin açıkçası insan olduğunu- unutuyor doğal olarak.

Bir diğerini yok sayarak insan olamıyoruz. 

Kadın olarak kendi gücümüze sahip çıkmadıkça ve kendi hakkımızı aramadıkça Orhan Pamuk’un tanımıyla ‘Sokaktaki erkek kalabalıkları’ baskın olmaya devam edecek ve bu tatsız, acı olayları yaşamaya devam edeceğiz. 

Evrendeki her canlı -ister kadın ister erkek isterse köpek olsun- eril ve dişil enerjilerden oluşuyoruz. Sanskrit dilindeki karşılığı Shiva ve Shakti. Her birimiz Shiva ve Shaktinin bir birleşimiyiz. Shiva ve Shakti her koşulda birbirini bütünlüyor. Bilinç eril enerjiye atfedilmiş ve güç dişil enerjiye. Kadın olarak kendi gücümüze sahip çıkmadıkça, değerimizin farkına varmadıkça bu dengeyi bozuyoruz. 

Evrenin yaratıldığı big bang büyük patlamanın küçük bir modelinin oluşturulduğu Cern’in girişinde  Shiva’nın Nataraj heykeli var. İşte evren Shiva’nın bu dansıyla yaratılıyor ve tabi ki Shiva’yı dans ettiren güç Shakti. Ateş eril enerji ancak alev yapma gücü dişil enerjiye ait. Bir mum diğerini yakıyor. Kadının uyanmış enerjisi eril enerjiyi uyandırıyor. Bunu Kali’nin dansında görüyoruz. Shiva yerde adeta bir ceset gibi yatarak Shakti için sağlam bir zemin oluşturuyor. Shakti olmadan Shiva sadece bir ceset sava.

Bir diğerini yok sayarak insan olamıyoruz. 

Başkalarının yaşam alanını kısıtlayarak, toplumsal normlara uymayan (!) translara, homoseksüellere saldırarak insan olamıyoruz. Çocuklara tecavüz etmeye devam ettikçe, çocuk gelinlere izin verdikçe insan olamıyoruz.   

  

Shakti hep dişil olarak temsil ediliyor ancak çok derin seviyede cinsiyetin ötesine geçip cinsiyetten bağımsızlaşıyor ve insan olmayı anlamaya başlıyoruz.